Overzicht Aanbod:

Zoek op Provincie:


 • Aanbod: Bosperceel in Gelderland

  Het perceel heeft een oppervlak van 24.245 m2 en is gelegen in Natura-2000 gebied. He...

  Aanbod: Bouwlocatie voor diverse ontwikkelingen - gemeente Someren

  Bijzondere bouwlocatie aan de rand van Lierop, gemeente Someren...

  Aanbod: Bouwrecht door sloop schuren

  De eigenaar biedt de rechten op de gesloopte vierkante meters te koop aan. ...

  Aanbod: Landschapontsierende bedrijfsgebouwen – gemeente Dalfsen

  Op een erf in de gemeente Dalfsen wordt 198 m² landschapontsierende bedrijfsgebouwen...

  Aanbod: Landschapsontsierende schuren gemeente Twenterand

  Landschapsontsierende schuur te gebruiken voor rood voor rood project op andere locat...
  Featured Agrarisch

  Aanbod: Melkveebedrijf -gemeente Elburg

  Melkveebedrijf om direct te produceren of door te ontwikkelen...

  Aanbod: Oude jongvee schuur

  De stallen mogen worden gesloopt en kunnen elders in de gemeente worden ingezet....

  Aanbod: Potentiële woningbouwlocaties - gemeente Dalfsen

  Deze locatie is geschikt voor u, wanneer u binnen de gemeente Dalfsen Rood voor Rood ...

  Aanbod: Schuren voor de sloop - gemeente Hardenberg

  Op een locatie in het buitengebied van de gemeente Hardenberg wordt een voormalige ki...