Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Nu het stedelijk gebied is aangesloten op glasvezel wordt op dit moment door telecomaanbieders volop gewerkt om het buitengebied te ontsluiten. Dit betekent dat grondeigenaren vaker geconfronteerd worden met deze aanleg op hun terreinen.

Gedoogplicht
Als een woning van de grondeigenaren zelf aangesloten wordt zal de aanleg veelal geen probleem opleveren. Als de telecomaanbieders enkel door de grond van de grondeigenaar willen om een achterliggend gebied te ontsluiten zal de grondeigenaar een redelijke vergoeding willen bedingen voor deze aanleg. De telecomwet kent een gedoogplicht voor grondeigenaren. De eigenaar en eventuele andere rechthebbenden dienen de aanleg en aanwezigheid van de telecomkabel te gedogen. Door telecomaanbieders wordt dan ook vaak aangegeven dat de grondeigenaar de aanleg dient te gedogen. De gedoogplicht geldt echter niet altijd.

Uw rechten?
De wet maakt onderscheidt in verschillende categorieën kabels en daarnaast een onderscheid in de aanleg in openbare grond en niet-openbare grond. Dit onderscheid is ook bepalend in hoeverre er een vergoeding mag worden bedongen. Het is dus zaak om goed te beoordelen of er sprake is van een lokale-, interlokale kabel of aansluitkabel en of er sprake is van openbare grond (bijvoorbeeld grond langs een openbare weg). Ook als er sprake is van een gedoogplichtige kabels dan dienen telecomaanbieders afspraken te maken met de grondeigenaar over het tijdstip, tracé en wijze van uitvoering.

Wilt u meer weten over uw rechtspositie ten aanzien van de aanleg van glasvezelkabels op uw eigendom?

Koen Hunneman

Rentmeester