Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Talkshow
“Plan E: natuurinclusief denken kun je gelijk doen”

Kijk en luister naar onze online talkshow van april 2021, met onderwerpen als natuurinclusieve leefomgeving, duurzame landbouw, biodiversiteit, klimaatbewust, energietransitie. Deze thema’s staan volop in de belangstelling, maar hoe pas je ze in de praktijk toeDaarover sprak tafelhost Peter Melis.

Ook hebben wij een naslagwerk gemaakt met de belangrijkste vragen en antwoorden en opmerkelijke uitspraken.

Interessant voor grondeigenaren als gemeenten, waterschappen, provincies, landgoedeigenaren, agrariër en woningstichting. Eigenlijk voor iedereen die een stukje grond (aarde) ontwikkelt, inricht en/of beheert. 

Aan tafel
Tafelhost was Peter Melis, energietransitieman. Met zijn scherpe vragen en frisse blik stelde hij thema’s als energietransitie, duurzame landbouw, biodiversiteit en natuurinclusief denken aan de orde.

Er waren gesprekken met gasten aan tafel die werden afgewisseld met video’s van praktijkvoorbeelden van natuurinclusief ondernemen. U hoort en ziet bijdragen van:

  • Ronald Kramer – rentmeester Landelijk Vastgoed bij a.s.r.
  • Familie van Buuren – natuurinclusieve landbouwers Zenderense Es
  • Robert de Lenne – senior beleidsadviseur Waterschap Vechtstromen
  • Niek Nieuwenhuis – terreinbeheerder Twence
  • Henk Scheven – eigenaar directeur Eelerwoude
  • Patrick de Groot, Jessica Loeffen, Lars Beurskens, Karel Hanhart en Sijtse Jan Roeters van Eelerwoude

Boeren met liefde voor de natuur, dat is de missie van dit natuurinclusief gemengd bedrijf. Hoe kan duurzaam, agrarisch beheer direct in de praktijk toegepast worden? Dat is één van de onderwerpen die in onze online talkshow aan de orde komen. Een eerst impressie in onderstaande video.

Heeft u vragen naar aanleiding van de talkshow? Vul vrijblijvend het vragenformulier in.

Heeft u een vraag?